mokymosi motyvacija

mokymosi motyvacija
mokymosi motyvacija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vidinių mokymosi paskatų sistema. Mokytis pirmiausia nuteikia tėvai, suformuodami reikiamas nuostatas („stropiai mokykis“, „klausyk mokytojo“ ir pan.). Pirmieji motyvai susiję su pačiu mokymusi, vėliau motyvacijai poveikį daro domėjimasis mokykla, kolektyvo gyvenimas, užmokyklinis gyvenimas, aplinka, gyvenimo, profesijos perspektyvos. Skiriami su mokymosi tikslais susiję motyvai ir su jais nesusiję. Susijusieji yra šie: mokymasis tikintis sėkmės, siekiant išvengti nesėkmių, noras parodyti savo mokslinius gebėjimus ir kt.; nesusijusieji – mokymasis norint daryti malonumą, džiaugsmą kitiems, gauti dovanų ir kt. Didelę reikšmę mokymosi motyvacijai turi sąveika su aktualia teigiama ar neigiama situacija. Motyvuoja ir pati veikla, užduočių atlikimas, įgūdžiai ir įpročiai (pvz., stropumas). Kai trūksta jėgų įveikti mokymosi sunkumus, aktyvumas mažėja, gali atsirasti motyvų nesimokyti. atitikmenys: angl. learning motivation vok. Lernmotivation rus. учебная мотивация

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pažintinė mokymosi motyvacija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žinojimu, supratimu grindžiami vidiniai mokymosi veiksniai. Žinojimui, supratimui reikia informacijos. Ji esti keleriopa: episteminė (žinios apie objektus, jų ypatybes, ryšius, simbolius, raišką),… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • reikminė mokymosi motyvacija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Iš asmens poreikių kylanti mokymosi motyvacija. Poreikiai esti fiziologiniai, socialiniai ir asmeniniai. Visi jie būtini individo egzistavimui ir aktyvumui, kartu ir mokymosi aktyvumui. Deguonies, šilumos,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • emocinė mokymosi motyvacija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagrindinis žmogaus veiklos ir elgesio kryptingumo veiksnys. Aukštesnieji jausmai (doroviniai, intelektiniai, estetiniai) stereotipiškai motyvuoja elgesį pagal išugdytą žmogaus būdą. Pareiga ir atsakomybė,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • kognityvi mokymosi motyvacija — statusas T sritis švietimas ryšiai: žiūrėk – pažintinė mokymosi motyvacija …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokymosi aktyvumas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymasis, pasižymintis stipria motyvacija; sąmoningas veiklumas mokantis. atitikmenys: angl. learning activity vok. Lernaktivität rus. учебная активность ryšiai: dar žiūrėk – aktyvumas dar žiūrėk –… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • mokymosi fazės — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymosi proceso etapai: 1) mokymosi motyvacija (ją sukelia mokymosi tikslai, norai, šeimos ir mokyklos suformuotos nuostatos mokyklos, pareigų atžvilgiu, tinkami mokytojų ir mokinių santykiai, mokytojų… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • motyvacija — motyvãcija dkt. Mókymosi motyvãcija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Lernphasen — mokymosi fazės statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymosi proceso etapai: 1) mokymosi motyvacija (ją sukelia mokymosi tikslai, norai, šeimos ir mokyklos suformuotos nuostatos mokyklos, pareigų atžvilgiu, tinkami mokytojų ir mokinių santykiai …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • learning phases — mokymosi fazės statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymosi proceso etapai: 1) mokymosi motyvacija (ją sukelia mokymosi tikslai, norai, šeimos ir mokyklos suformuotos nuostatos mokyklos, pareigų atžvilgiu, tinkami mokytojų ir mokinių santykiai …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • фазы учения — mokymosi fazės statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymosi proceso etapai: 1) mokymosi motyvacija (ją sukelia mokymosi tikslai, norai, šeimos ir mokyklos suformuotos nuostatos mokyklos, pareigų atžvilgiu, tinkami mokytojų ir mokinių santykiai …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”